วัดห้วยมงคล อยู่ห่างจากรีสอร์ท 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

ทะเลหัวหิน อยู่ห่างจากรีสอร์ท 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ อยู่ห่างจากรีสอร์ท 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาที

ตลาดโต้รุ่งหัวหิน อยู่ห่างจากรีสอร์ท 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10นาที

สวนน้ำแบล็คเมาท์เทน  อยู่ห่างจากรีสอร์ท 7 กิโลเมตร

 


พลอยภูรีสอร์ท

ติดต่อสอบถาม
ห้องพักหัวหิน
081615 494
032 576 091